• MailFacebook

Sikkerhedseftersyn

Har du fået udført det lovpligtige sikkerhedseftersyn? 

På værkstedet i Lemvig og Holstebro har vi fagligt uddannet personale, som sikrer et 
udførligt og professionelt sikkerhedseftersyn.  
 

Transport-, løfte- og hejseredskaber - Lovpligtige eftersyn
§ 17 Særlige bestemmelser
For anvendelsen af de i bilag 1 nævnte tekniske hjælpemidler gælder foruden §§ 4-16 detailreglerne fastsat i bilaget. Bilag 1 - Detailregler, jf. § 17, stk. 1

3.2. Løfteredskaber
Disse detailregler gælder for mekanisk drevne løfteredskaber, der kan løfte en byrde, som er understøttet af en del af løfteredskabet. Undtaget fra bestemmelserne er dog elevatorer m.v. og løfteredskaber til brug for bevægelseshæmmede personer.

3.2.1. Opstilling og nedtagning af løfteredskaber må kun foretages af kvalificerede opstillere eller under ledelse af en kvalificeret person. Opstilling og nedtagning skal ske forsvarligt i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

3.2.2. Løfteredskaber, der er indrettet til personløft, skal underkastes en statisk belastningsprøve inden ibrugtagning efter
1. væsentlig ombygning eller reparation,
2. udskiftning af bæremidler,
3. hvert hovedeftersyn, og
4. ny opstilling, bortset fra ny opstilling for samme ejer af  flytbare løfteredskaber.

3.2.14. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn.

5. Transportredskaber
5.0. Disse detailregler gælder for mekanisk drevne transportredskaber. Transporten kan foregå vandret, lodret eller skråt. Undtaget fra reglerne er dog elevatorer mv., transportredskaber til brug for bevægelseshæmmede personer og jernbaners skinnekørende materiel, der omfattes af jernbanelovgivningen, bortset fra arbejdskøretøjer på jernbanespor.

5.1. Opstilling og nedtagning af transportredskaber må kun foretages af kvalificerede opstillere eller under ledelse af en kvalificeret person. Opstilling og nedtagning skal ske forsvarligt i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

5.2. Transportredskaber må ikke benyttes til persontransport, medmindre de er indrettet dertil.

5.5.1. Mindst hver 12. måned skal der af leverandøren eller anden sagkyndig gennemføres et hovedeftersyn.

5.5.2. Brugte transportredskaber skal underkastes hovedeftersyn, inden ny ejer tager redskabet i brug. Transportredskaber, der har været lagt op, skal underkastes hovedeftersyn, inden redskabet tages i brug

 

 • Per Damgaard
 • Titel: Værkfører - Holstebro
 • Mobil: 9612 1012
 • E-mail: pd@ankerbjerre.dk
 • Jens Møller
 • Titel: Værkfører - Lemvig
 • Mobil: 9664 1622
 • E-mail: jm@ankerbjerre.dk
 • Anker Bjerre A/S

  Elkjærvej 110, Mejrup
  7500 Holstebro

  Tlf. 96 12 10 10
  info@ankerbjerre.dk
  Heldumvej 63
  7620 Lemvig

  Tlf. 97 82 03 44
 • Åbningstider
  Mandagkl. 07.30-16.30
  Tirsdagkl. 07.30-16.30
  Onsdagkl. 07.30-16.30
  Torsdagkl. 07.30-16.30
  Fredagkl. 07.30-16.30
  Lørdagkl. 09.00-12.00 (Lemvig-afd. er lukket)
  SøndagLukket
  Åbningstider
  Værksted
  Man-tors kl. 07.30-16.00
  Fredag kl. 07.30-15.00